Հաշվետվություններ

2018թ.տարեվերջի հաստատված բյուջե Շենավանի դպրոց

Դրամական միջոցների հոսքեր 2017

Բյուջետային ծաղսեր և պարտքեր 20170001

2018 թ.  բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի կանխատեսման վերաբերյալ քաղվածք

2018 թ.  բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի կանխատեսման վերաբերյալ

2017 թ. տարեսկզբին հաստատված բյուջե և երրորդ եռամսյակի բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի վերաբերյալ

2017 թ. տարեսկզբին հաստատված բյուջե և երկրորդ եռամսյակի բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի վերաբերյալ

2017 թ. տարեսկզբին հաստատված բյուջե և առաջին եռամսյակի բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի վերաբերյալ


Նախահաշիվ

Նախակրթարան
Տարրական դպրոց
Հիմնական դպրոց
Միջնակարգ դպրոց


Պայմանագրեր

Հանրակրթական ուսուցման ծառայությունների սուբսիդայի տրամադրման պայմանագիր համար 38


Նախադպրոցական ուսուցման ծառայությունների սուբսիդայի տրամադրման պայամանգիր համար 38 


Հաշվետվություններ

Հիմնարկի Կատարած Բյուջետային ծախսերի և Բյուջետային պարտքերի մասին


ՊՈԱԿ-ների դրամական միջոցների հոսքերի մասին


2018թ․

I եռամսյակ

Դրամական միջոցների հոսքեր 2017Բյուջետային ծաղսեր և պարտքեր 2017

II եռամսյակ

Դրամական միջոցների հոսքեր