Հայտարարություններ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

2018-2019 ուսումնական տարվա

փաստաթղթերի ընդունումը կազմակերպվում է 

21․08․2018-ից մինչև 01․09․2018 թ-ը 

ժամը 9։00-ից մինչև 16։00

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը

  1. դիմում,
  2. երեխայի ծննդյան վկայականի բնօրինակը և պատճենը,
  3. ծնողի անձնագրի բնօրինակը և պատճենը,
  4. տեղեկանք անձնագրային բաժնից,
  5. 2 հատ լուսանկար /3X4 սմ չափի/: