Հայտարարություններ

texekanq-hashvetvutjundproc01.01.2020

ՙՀՀ Արագածոտնի մարզի Շենավանի միջնակարգ դպրոց՚  ՊՈԱԿ-ի տնօրենությունը հայտարարում է մրցույթ` ռուսաց լեզվի (13 դասաժամ) թափուր աշխատատեղի համար:

Ուսուցչի պաշտոնի համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է` ըստ դասաբաշխման:

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների եւ մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր եւ բանավոր` ըստ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի:

Մրցույթին մասնակցելու համար պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը տպագրվում է ստորեւ ¥տե°սª Ի ԼՐՈՒՄՆ¤:

Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչեւ դեկտեմբերի 22-ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից:

Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի` ըստ կարգի:

Մրցույթը տեղի կունենա դեկտեմբերի 25-ինª ժամը 12:00-ին, Շենավանի միջնակարգ դպրոցում:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել տնօրենությանը կամ զանգահարել 093 27-15-30 համարով: