Հայտարարություններ

texekanq-hashvetvutjundproc01.01.2020

 • “ՀՀ Արագածոտնի մարզի Շենավանի միջնակարգ դպրոց” ՊՈԱԿ-ի տնօրենությունը հայտարարում է մրցույթ`  ֆիզկուլտուրայի (31 դասաժամ)  ուսուցչի թափուր տեղի համար:
  Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով` թեստավորման եւ հարցազրույցի: Թեստավորման փուլն անցկացվում է` ըստ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարության մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը եւ յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազ¬րույցն անցկացնում առանձին:
  Ուսուցչի թափուր աշխատատեղերի համար մրցույթին մասնակցել ցանկացողները հանձնաժողով են ներկայացնում հետեւյալ փաստաթղթերըª
  1. Դիմում (Ձեւ 1), մեկ լուսանկար 3×4 չափի,
  2. Բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթուղթ (դիպլոմ),
  3. Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
  4. “Հանրակրթության մասին” ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան` աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից եւ աշխատանքային գրքույկի պատճենը` (առկայության դեպքում),
  5. Ինքնակենսագրություն (Ձեւ 5),
  6. Այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ,
  7. ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաեւ զինվորական գրքույկ,
  8. Հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հավաստող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),
  9. Որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հավաստող փաստաթուղթ:
  Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ եւ բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկն ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչեւ փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերացնել եւ համալրել դրանք:
  Փաստաթղթերն ընդունվում են մինչեւ սեպտեմբերի 8-ը ներառյալ, ամեն օր` ժա-մը 10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի եւ այլ ոչ աշխատանքային օրերից:
  Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 14-ին` ժամը 13:00-ին, Շենավանի միջնակարգ դպրոցում. hասցեն` ՀՀ Արագածոտնի մարզ, Ապարան համայնք, Շենավան բնակավայր, 19-րդ փողոց, շենք`  32:
  Տեղեկությունների համար զանգահարել 093 27-15-30 հեռախոսահամարով: